top of page

ООУ
„КИРЕ ГАВРИЛОСКИ  ЈАНЕ“

НАЈДОБРО МЕСТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗНАЕЊА

IMG-57509b5afc3fb9b410d4d447589d7cfd-V_edited.jpg
307024353_760869492033745_7887962028155882375_n.jpg

Безбедноста пред се !

Отворањето на училиштата .....

Што нуди училиштето ...

293352629_2199819356852634_3749533909082434094_n.jpg

Наш приод кон учениците

Ние како наставен кадар ....

Посветеност 

Учениците се светост. Jа користиме наставната програма која е дадена од Министерството за Образование, но, за да го прошириме знаењето користиме и електронско учење.

260276187_2031385773695994_2243499787716594050_n.jpg

Настава

Нашето училиште ја нуди наставната програма од Бирото за развој на образованието на Република Македонија, дополнето со креативноста на наставниот кадар.

Најнови вести

Секогаш навремено ве известуваме за најновите вести поврзани со нашето училиште.

Вестите ни се поделени во 4ри категории и тоа: Огласна табла, Активности, Награди и признанија и Проекти.

 За родителите

Драги родители...

279352281_2151311891703381_7952496591367261657_n.jpg

ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“

60

Години постоење

72

Наставен кадар

100

%

Задоволни родители

346644160_1218301242222618_5590489317861478806_n.jpg
bottom of page