top of page

Ден на животните-Предавање од ветеринарот Тања Барлакоска

По повод одбележување на Денот на животните, во нашето училиште се оддржа предавање од страна на ветеринарот Тања Барлакоска за правилно постапување со бездомно куче.

Нашите ученици од трето одделение беа толку љубопитни и придонесоа преку прашања да дознаат што е погрешно, а што е правилно за домашниот миленик.

Ви благодариме Прифатилиште за кучиња/ Dog's shelter JKP Komunalec Prilep!

#среќнидеца #среќникучиња #WorldAnimalDay1 view

Recent Posts

See All
bottom of page