top of page

Детските права и должности

Убаво е кога од мали ги учиме децата на своите права, но ги учиме и на нивните должности!

#ДетскаНедела

#ДетскиПрава

#ДетскиДолжности4 views

Recent Posts

See All
bottom of page