top of page

,,Другарството е дел од детската среќа!"

,,Другарството е дел од детската среќа!"

Токму под ова мото денес го започнавме одбележувањето на Детската недела, со предавања за Детските права но и обврски, делење на флаери, креативни проекти и разни спортски активности.

Со слични вакви активности ќе продолжиме и наредните денови...

#ДетскаНедела #ДетскиПрава #ДетскиОбврски #Другарство #Среќа1 view

Recent Posts

See All
bottom of page