top of page

Другарството е дел од детската среќа

Другарството е дел од детската среќа

Имам право на игра! Имам право да се дружам со другите деца! Имам право на живот!...

Нашите ученици од второ 1 и 3 направија дрво со лисја испишани со детските права.57 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page