top of page

Игратон-I 4 oдд.

Каде се едните првачиња, таму се и нивните другарчиња!

Ова се учениците од I-4 одд. со нивната наставничка Ирена Адамческа.

Погледнете ја оваа ,,Трка на емоции".

#трканаемоции #активност5 #едуиноигратон
3 views

Recent Posts

See All
bottom of page