top of page

Конкурс за запишување ученици


Конкурсот е за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година во Република Северна Македонија

5 views
bottom of page