top of page

Месец на борба против пороците

Денес во нашето училиште се оддржа состанок на училишниот парламент кој беше во знакот на одбележување на месецот ноември- Месец на борба против пороците. Директорот Влатко Кузманоски го отвори состанокот и ги запозна учениците со темите поврзани со современите пороци и негативните последици од истите. Деветто одделенците со презентација не запознаа со историјата на тутунот, но и за неговото користење. Се зборуваше за пушењето на цигари и штетно влијание врз здравјето, и застапеноста на овој порок кај адолесцентите. Од дискусијата можеше да се заклучи дека токму овој порок и многу други демнат околу нас, па затоа треба да се внимава и отворено да се говори за истото. Потребно е да се има цврт став за да не се подлегне на овие "современи" пороци кои ни се закануваат во секојдневието. #МесецЗаБорбаПротивПороците

Денес во нашето училиште се оддржа состанок на училишниот парламент кој беше во знакот на одбележување на месецот ноември- Месец на борба против пороците Директорот Влатко Кузманоски го отвори состанокот и ги запозна учениците со темите поврзани со современите пороци и негативните последици од истите. Деветто одделенците со презентација не запознаа со историјата на тутунот, но и за неговото користење. Се зборуваше за пушењето на цигари и штетно влијание врз здравјето, и застапеноста на овој порок кај адолесцентите. Од дискусијата можеше да се заклучи дека токму овој порок и многу други демнат околу нас, па затоа треба да се внимава и отворено да се говори за истото. Потребно е да се има цврт став за да не се подлегне на овие "современи" пороци кои ни се закануваат во секојдневието. #МесецЗаБорбаПротивПороците
5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page