top of page

Месец на книгата

Во нашето читачко катче се одбележа месецот на книгата

Секој ученик подготви говор за важноста на читањето и како книгата ја развива детската фантазија преку примери од лектирата ,,Бескрајна приказна” на Михаел Енде

Ментор Љупче Петрески

#МесецНаКнигата

#15Октомври

#15Ноември2 views

Recent Posts

See All
bottom of page