top of page

Месец на книгата

Како би ја креирале корицата на Вашата омилена книга?

Нашите шестто одделенци и нивната наставничка Елена С.Караџоска имаа креативна активност денес. Целта на оваа активност е одбележување на Месецот на книгата и поттикнување на љубовта кон читањето.

#месецнакнигата8 views

Recent Posts

See All
bottom of page