top of page

Месец на штедење

Нашето училиште е вклучено во одбележување на ,,Месец на штедење", во соработка со НЛБ банка под мотото ,,Да ја сочуваме нашата планета"

Целта на ова е да ги едуцираме учениците колку е важно да ја штедиме природата и природните ресурси и да ја зачуваме планетата Земја.

Акцијата се состои од собирање на пластични шишиња! Во училиштето има поставено посебни зелени корпи.2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page