top of page

НАЈУСПЕШЕН спортски клуб од основните училишта на ниво на цела држава!

Оваа година ја заокружуваме со убав настан! Нашиот спортски клуб ,,Кире Гаврилоски-Јане" е прогласен за НАЈУСПЕШЕН спортски клуб од основните училишта на ниво на цела држава!

Нашиот колектив Ви посакува среќни празници, со желба во Новата година да сме здрави, живи и посреќни!6 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page