top of page

Нови нагледни средства за прво и второ одделение

Нашето училиште е подготвено за имплементација на образовните реформи во прво и четврто одделение од идната недела, но и за настава со физичко присуство.

Опремени сме со нови дидактички и нагледни средства и интерактивни табли. Во тек е испорака и на учебници во деветолетките, како и целосно нови материјали за учење.34 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page