top of page

Ноември - месецот на борба против зависности

По повод Ноември - месецот на борба против зависности, учениците од 8-3 и 8-4 под менторство на наставничката Маја Мојсоска, ја изразија својата креативност на часовите по Унапредување на здравјето.

Изработија флаери преку кои испратија пораки за поубав живот, живот без зависности.

#МесецНаБорбаПротивЗависности0 views

Recent Posts

See All
bottom of page