Обука за паметна табла

Во нашето училиште се оддржа обука за користење на новите паметни табли.

Наставниците се запознаа со сите можности кои ги даваат овие табли за наставата да биди поквалитетна и попримамлива за нашите ученици.

#СовремениНаставници

#ЗадоволниУченици

#КвалитетноОбразование


3 views