top of page

Обука за паметна табла

Во нашето училиште се оддржа обука за користење на новите паметни табли.

Наставниците се запознаа со сите можности кои ги даваат овие табли за наставата да биди поквалитетна и попримамлива за нашите ученици.

#СовремениНаставници

#ЗадоволниУченици

#КвалитетноОбразование


4 views
bottom of page