top of page

Општински натпревар по математика


Резултати од општинскиот натпревар по математика!

ООУ,,Кире Гаврилоски-Јане” гордо на успесите на неговите ученици!

4 одд.

-Ангела Качакова 45бода-пофалница

-Иван Синадиноски 55бода-3награда

5 одд.

-Марко Тошески 75бода-2 награда

-Тамара Блажеска 63 бода -3награда

-Матеј Димоски 60 бода-3 награда

-Васил Локвенец 45 -пофалница

6 одд.

-Ева Свеќароска 95 бода-1 награда

-Владимир Зарески 86 бода-1 награда

-Страхиња Бичанин 65 бода-3 награда

-Матеја Шишкоска 65 бода-3 награда

-Марко Анастасоски 60 бода-3 награда

7одд.

-Михаил Живковиќ 100 бода-1 награда

-Никола Спиркоски 57 бода -3награда

-Гаврил Василески 43 бода-пофалница

8 одд.

-Филип Темелкоски 100 бода-1 награда

9 одд.

-Софија Цветаноска 75 бода – 2 награда

-Матеј Николоски 55 бода – 3 награда

Им честитаме на нашите ученици и нивните ментори! 👏👏👏

20 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page