top of page

,,Полжавче"-наградени ученици

Горди на нашите ученици!

Литературен конкурс Категорија шесто и седмо одделение

Исак Стојков-ПРВА награда ,,Полжавче" Ментор-Елена С.Караџоска

Илина Шуркоска-ВТОРА награда ,,Слатки шумски плодови" Ментор-Елена С.Караџоска

Ликовен конкурс Категорија шесто и седмо одделение Марија Трајаноска-ПРВА награда

Бисера Секулоска-ТРЕТА награда Ментор-Даниела Јорданоска

Конкурс фотографија Марија Трајаноска-ТРЕТА награда

7 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page