top of page

ПРВО место во одбојка на Зонски натпревар!

Нов успех! Нова победа! ПРВО место во одбојка на Зонски натпревар! Среќно наши одбојкарки на Регионален натпревар! Честитки до менторот Теодора Кочоска!


10 views
bottom of page