ПРВО место во одбојка на Зонски натпревар!

Нов успех! Нова победа! ПРВО место во одбојка на Зонски натпревар! Среќно наши одбојкарки на Регионален натпревар! Честитки до менторот Теодора Кочоска!


8 views