top of page

Проект,,Со љубов за книгата”


На проектот ,,Со љубов за книгата ” се приклучија и нашите ученици од осмо 4 одделение заедно со нивната наставничка по македонски јазик Елена Стојаноска Караџоска.

Нашите ученици, во просториите на градската библиотека,,Борка Талески” ја обработуваа книгата ,,Дневникот на Ана Франк”.

4 views

Recent Posts

See All
bottom of page