top of page

Светски Ден на водата

Учениците од Еколошката секција, на покана на GLOBE ITALY, го проследија најголемиот настан RIVERS IN SPRING во чест на Светскиот ден на водата во кој учествуваа ученици од Европа и Азија. Учениците ја потенцираа важноста на водата за човековиот организам со порака за зачувување на истата.

#22Март #СветскиДенНаВодата10 views

Recent Posts

See All
bottom of page