Светски ден на љубезноста-II 4 одд.

Помогнете му на човек во неволја! Нахранете куче скитник! Помогнете им на постарите! Бидете љубезни кон себе! Бидете љубезни кон другите! ...и уште многу за ЉУБЕЗНОСТА имаат да Ви кажат II-4 со нивната наставничка Марија Николоска.

Погледнете ги нашите ученици.

#светскиденнаљубезноста #13november #worldkindnessday



0 views