top of page

СИТЕ ВО ИСТ СВЕТ ЖИВЕЕМЕ!

Под мотото ,,СИТЕ ВО ИСТ СВЕТ ЖИВЕЕМЕ!" нашиот Училишен парламент го одбележа Декември-Денот на лицата со посебни потреби!

Погледнете што изработија нашите креативни ученици!

#инклузувност #3Декември #денналицатасопосебнипотреби #соработка #поддршка #грижа1 view

Recent Posts

See All
bottom of page