top of page

ТИМСС

Во нашето училиште беа успешно спроведени активностите од ТИМСС (меѓународна студија за мерење на трендовите во математика и природни науки).

Беа тестирани учениците од 2 паралелки од четврто одделение по предметите математика и природни науки и анкетирани нивните родители.

Повеќе од 60 земји учествуваат во TIMSS 2023, па особена чест ни е нам што и ние сме дел од ова.

Честитки за успешната работа на сите ученици и вработени!

9 views

Comentarios


bottom of page