top of page

ПРВО 🥇 место во ФУТСАЛ ⚽️💪💪💪

Денес во спортската сала на ООУ"ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ", ПРИЛЕП завршија натпреварите по групи во ФУТСАЛ МАШКИ за ОСНОВНИТЕ училишта од Општина Прилеп. На овие натпревари зедоа учество :

1.ООУ КОЧО РАЦИН

2.ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ

3.ООУ СТРАШО ПИНЏУР Мало Коњари

4.ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

5.ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ

6.ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ

7.ООУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

8.ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ Канатларци

9.ООУ РАМПО ЛЕВКАТА

10.ООУ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ Тополчани

Финалист од група А е екипата на ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ а финалист од групата Б е екипата на ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.


13 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page