top of page

ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ"

По оддржувањето на конкурсот во ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА ТАЛЕСКИ" нашите ученици и ментори ги добијаа следниве награди во следниве категории:

Најдобра рецитација - награда Марија Матеска VII-4 одд. Ментор Елена Стојаноска Караџоска

Најдобар краснопис -награда Иво Китаноски III-2 одд. Ментор Весна Аџулеска - награда Адријан Тошески III-3 одд. Ментор Иванка Вузеска

Најдобра рецитација - награда Каја Илиески I-2 одд. ментор Јованка Антоска

Им честитаме на наградените!

2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page