top of page

11 Октомври 2021

Нека ни е честит и вековит 11 Октомври

Денот на народното востание! Ова се нашите ученици од второ-2 со нивната наставничка Весна Аџулеска

#11Октомври #ДенНаНароднотоВостание #80години

4 views

Recent Posts

See All
bottom of page