top of page

3Декември

Во време кога човечноста е "скапа" а помошта ретка, да ги поддржиме и сите заедно да помогнеме за еден поубав свет во кој ќе ги прескокнеме сите бариери кои ги носи општественото живеење.

#поддршка #соработка #грижа #инклузувност #посветеност

"И јас сум дел од училишната заедница"-мото под кое нашите ученици во пресрет на секојдневието успешно се "борат" со училишните обврски! Исти но сепак различни!

#3Декември #ДенНаЛицатасоПосебниПотреби

Изработено од III-4 и наставничката Сања К.Момироска
1 view

Recent Posts

See All
bottom of page