top of page

9 Декември

По повод 9 Декември ,,Ден на превенција" нашите ученици од трето 2 одделение ја посетија полициската станица во нашиот град.

#9Декември

#ДенНаПревенција2 views

Recent Posts

See All
bottom of page