top of page

9 Декември-Меѓународен ден за борба против корупција

9 Декември-Меѓународен ден за борба против корупција

Нашите ученици од осмо одделение дебатираа на тема ,,Антикирупција" со наставникот Љупчо Михајлоски и социологот Снежана Коцеска Шубеска.

#9Декември #ДенЗаБорбаПротивКорупција #Антикорупција5 views

Recent Posts

See All
bottom of page