top of page

9 Декември-Меѓународен ден за борба против корупција

9 Декември-Меѓународен ден за борба против корупција

Нашите ученици од осмо одделение дебатираа на тема ,,Антикирупција" со наставникот Љупчо Михајлоски и социологот Снежана Коцеска Шубеска.5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page