top of page

ERASMUS DAYS

По повод Еразмус деновите, нашето училиште подготви видео презентација преку која ги прикажа предностите на Еразмус програмата. Почнувајќи од посетата на обуките, дисеминацијата и практичната примена во нашето училиште.


7 views
bottom of page