top of page

just say NO!

Месец за борба против зависности!

На часот по англиски јазик со наставничката Габриела Ј.Димеска нашите деветто одделенци се запознаа со ризиците од употребата на алкохол и цигари во малолетничка возраст.

Разговараа отворено за предизвиците со кои се соочуваат поврзани со зависности.

На крај изработија постер со пораки против употреба на алкохол и цигари.

Погледнете!9 views

Recent Posts

See All

تعليقات


bottom of page