just say NO!

Месец за борба против зависности!

На часот по англиски јазик со наставничката Габриела Ј.Димеска нашите деветто одделенци се запознаа со ризиците од употребата на алкохол и цигари во малолетничка возраст.

Разговараа отворено за предизвиците со кои се соочуваат поврзани со зависности.

На крај изработија постер со пораки против употреба на алкохол и цигари.

Погледнете!8 views