top of page

Oдбележување на годишнината од раѓањето на Блаже Конески

ООУ,,Кире Гаврилоски-Јане" ја одбележа годишнината од раѓањето на Блаже Конески со посета на спомен куќата во с.Небрегово.

Учениците од деветто одделение, презентираа податоци за Великанот на македонската поетска реч, рецитираа стихови од ,,Тешкото", ,,Стерна"и истакнаа дека тие се генерација што го почитува и истакнува делото на Блаже Конески, кодификаторот, втемелувачот на стандардите и нормите на македонскиот современ јазик, истакнувајќи ја познатата негова мисла.

Јазикот е единствената наша татковина.

Ментор-Сузана Николоска5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page