top of page

WORLD KINDNESS DAY


Ова се нашите ученици од шесто 1 со нивната наставничка Злата Кочоска.

Погледнете го нивното дело! THE TREE OF KINDNESS

#WorldKindnessDay #СветскиДенНаЉубезноста #13November

2 views

Recent Posts

See All
bottom of page