ЗА НАС

За нашето
училиште

277592196_1088474481717191_826262620729561254_n_edited.jpg

Добредојдовте !!!

Јас, како директор на ........

МИСИЈА

Нашето училиште овозможува пријатна и квалитетна клима и современа настава со еднакви можности за сите ученици, како и развивање на нивните индивидуални способности, подготвувајќи ги за понатамошното образование и за соочувањето со предизвиците на современото општество, училиште кое подржува партнерски односи и соработка меѓусите ученици, наставници и родители.

ВИЗИЈА

Модерно современо училиште кое преку соработка со локалната заедница и со максимално и доследно ангажирање на наставниот кадар кој применува иновативни програми и активности овозможува формирање на задоволни, психофизички здрави, исполнителни, креативни и едуцирани млади личности, училиште кое настојува да обезбеди еднакви можности за сите ученици и истовремено кај нив да ја развие свеста за правата, обврските и меѓусебното почитување и прифаќање.

ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ

  • Почит

  • Одговорност

  • Интегритет

  • Храброст

ВРАБОТЕНИ